Umiejętności niezbędne tłumaczowi

galimatias

Każdy, kto choć na chwilę opuszcza swój kraj zauważa różnice między poszczególnymi językami. Dotyczą one brzmienia, zapisu graficznego i samego znaczenia. Pole semantyczne każdego wyrazu może być różne, ponieważ każda grupa społeczna, kraj, plemię czy szerszy kręg cywilizacyjny ma swoja historię, tradycje i obyczaj. To na przestrzeni wielu lat ukształtowały się określone wyrazy oznaczające dana rzecz, zjawisko lub osobę.

Trudność w przekładzie polega również na tym, że owe wyrazy i dłuższe wyrażenia nieustannie się zmieniają. Codziennie pojawiają się nowe terminy w każdej grupie społecznej. Mowa ma bowiem wymiar przede wszystkim pragmatyczny. Rozwija się wraz z rozwojem cywilizacyjnym, technologicznym i wszelkimi zmianami, jakie zachodzą w obrębie danej społeczności. Dokonując przekładu, musimy mieć to wszystko na uwadze i nigdy nie zapominać o kontekście. To on decyduje o znaczeniu wyrazu. Wewnątrz danej grupy to samo słowo może mieć inne odniesienie przedmiotowe w różnych drobnych grupach zawodowych, szkolnych i innych.

Szczególnym rodzajem tłumaczenia są tłumaczenia techniczne. Polegają one na uwzględnieniu specjalistycznych terminów. Język zawierający takie charakterystyczne wyrazy i określenia to profesjolekt, czyli odmiana socjolektu. Należą one do języka danego kraju czy większej grupy społecznej, ale zostały wyodrębnione ze względu na praktykę i określoną dziedzinę by usprawnić komunikację mniejszej grupy osób.  To one są zwykle przedmiotem tłumaczeń specjalistycznych, wykonywanych przez tłumacza dla określonej branży, na przykład handlowej, marketingowej czy chemicznej.